Skip to main content

Weesperstraat 402, 1018 DN Amsterdam
020- 4280237
info@amsteloefentherapie.nl

Vergoedingen

Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, conform de polisvoorwaarden van het pakket dat je hebt. Het eigen risico wordt niet aangesproken. Wanneer je je eerste afspraak maakt, hoor je van ons of de therapeut van je keuze een contract met je zorgverzekeraar heeft. En wat dat betekent voor je vergoeding.

Bij chronische klachten vanaf de 21ste behandeling en voor cliënten die jonger zijn dan 18 worden de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Declareren

Bij een aanvullende verzekering, en contract met je zorgverzekeraar, declareren wij bij de zorgverzekeraar. Als je aanvullend verzekerd bent en de therapeut heeft geen contract getekend, ontvang je een nota. Deze betaal je aan de therapeut en vervolgens dien je deze in bij je verzekeraar voor een vergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Dit kan tussen de 75 en 100% van het marktconforme tarief liggen.

Tarieven

De volgende tarieven gelden:

Reguliere behandeling - 30 min. € 37,50
Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing - 45 min. € 47,00
Intake en onderzoek met verwijzing - 45 min. € 47,00
Reguliere behandeling aan huis - 30 min. € 50,00
Intake en onderzoek aan huis met verwijzing - 45 min. € 60,00
Psychosomatische behandeling - 45 min. € 50,00
Slaapoefentherapeutische behandeling - 45 min. € 50,00
Kinderoefentherapie - 35 min. € 45,00
Kinderoefentherapie aan huis - 35 min. € 60,00
Instructie/overleg ouders Kinderoefentherapie - 45 min. € 45,00
Verslaglegging aan derden € 45,00
Telefonische zitting - 30 min. € 32,00

Vergoeding tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar krijgen altijd de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Ook aandoeningen die op de chronische lijst staan, worden uit de basisverzekering vergoed vanaf de 21ste behandeling. Vraag aan je verzekering of en op hoeveel vergoeding je recht hebt.

Chronische aandoening

Als je aandoening op de chronische lijst staat, krijg je oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Het eigen risico wordt hierbij aangesproken. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit een aanvullende polis, mits je voor dit aantal behandelingen aanvullend verzekerd bent. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening, niet per kalenderjaar.

Overzicht vergoedingen

Hier vind je het aantal behandelingen die verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende polis. De informatie is samengesteld uit openbaar beschikbare informatie van de verzekeraars. Als je zeker wilt zijn van het aantal behandelingen, kijk dan naar je polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeraar.

Verzuim

Ben je onverhoopt verhinderd? Zeg dan de afspraak minstens 24 uur van tevoren af. Het tarief voor een niet nagekomen behandeling is gelijk aan het behandeltarief. Deze kosten worden niet vergoed door je verzekeraar. Annuleren kan telefonisch of per e-mail.