Skip to main content

Weesperstraat 402, 1018 DN Amsterdam
020- 4280237
info@amsteloefentherapie.nl

Twee miljoen Nederlanders kampen met chronische pijn. Hiervoor is soms weinig behandeling. Virtual Reality kan uitkomst bieden.
Ik maak gebruik van deze allernieuwste behandelmethode ontwikkeld door het Friese bedrijf Reducept.

Twee miljoen Nederlanders kampen met chronische pijn. Hiervoor is soms weinig behandeling. Virtual Reality kan uitkomst bieden.
Ik maak gebruik van deze allernieuwste behandelmethode ontwikkeld door het Friese bedrijf Reducept. Een innovatief en educatief behandelingsprogramma. Onlangs won het bedrijf met dit idee een prestigieuze World Summit Award van de Verenigde Naties!

U bent tijdens het gebruik van Reducept actief bezig met het opvangen van pijn. Door een virtual reality bril ziet u hoe uw eigen zenuwstelsel in elkaar zit en word uitgelegd hoe chronische pijn ontstaat in het lichaam. Daarnaast wordt tegelijkertijd op een interactieve manier geleerd wat u er zelf aan kunt doen. Mensen zeggen mij vaak: “ik begrijp wel waarom ik pijn heb en dat het niet schadelijk is, maar mijn gevoel zegt wat anders” Tijdens het spel vindt op dit niveau, onbewust beïnvloeding plaats van het pijncentrum in het brein. Dit laatste is mijns inziens de grote winst van Reducept!

Thuis kan via een App op de smartphone geoefend worden. Dus elke dag oefenen, elke dag dat bewuste moment van ontspanning geeft het grootste effect op verlaging van het stressniveau en daardoor een beter herstel en weer meer energie. Het gevolg is dat de pijn afneemt en meer acceptabel wordt. U krijgt macht over de pijn. En dat kan al een heel fijn gevoel geven!

Door de unieke combinatie van gaming en educatie, bent u beter in staat om te gaan met chronische pijn, zelfs nadat het spel afgelopen is. Door verschillende games te spelen, leert u verschillende technieken om met chronische pijn om te gaan.

77% van de mensen die spelen met Reducept ervaart vermindering van pijnklachten al na de eerste keer spelen. Een deel van de mensen geeft aan beter te slapen, meer ontspannen te zijn, minder pijnstillers nodig te hebben en actiever te worden. Anderen beleven dat in mindere mate of zien nog geen effect op hun kwaliteit van leven, maar geven wel aan dat ze door de game hun pijn beter beheersen en dat noem ik winst!

Reducept is een aanvulling op de pijnbehandeling bij de psychosomatische oefentherapiebehandeling in mijn praktijk. Het wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Wilt u weten of Reducept geschikt is voor uw klachten? Neem dan contact met mij op.